Vit.B2 en Cerdo

2016/12/26 CERDO
Ranking de:VITAMINA B2 RIBOFLAVINA
Enlaces» _ VDR= 1,30mg _Base: 63033 Productos_**

Por 100g/ml_ %VD
___3,36mg _ _258% LIVER, PIG, RAW___»tab.fsa.uk
___3,17mg _ _243% CARNE DE CERDO (HIGADO)___»tab.sfk.de
___3,10mg _ _238% LIVER, PIG, STEWED___»tab.fsa.uk
___3,01mg _ _231% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LIVER;RAW___»tab.usda.us
___3,00mg _ _230% HíGADO DE CERDO___»tab.kelloggs.es
___2,98mg _ _229% FEGATO DI SUINO; CRUDO___»tab.crea.it
___2,96mg _ _227% CERDO; RIñON DE___»tab.ins.pe
___2,95mg _ _226% FOIE DE PORC; CRU___»tab.nubel.be
___2,95mg _ _226% LIVER; PIG; RAW___»tab.dtu.dk
___2,58mg _ _198% KIDNEY, PIG, RAW___»tab.fsa.uk
___2,49mg _ _191% CERDO; HIGADO DE___»tab.ins.pe
___2,40mg _ _184% HIGADO DE CERDO___»s/d.ar
___2,20mg _ _169% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LIVER;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___2,10mg _ _161% KIDNEY, PIG, STEWED___»tab.fsa.uk
___1,80mg _ _138% CARNE DE CERDO (RIñONES)___»tab.sfk.de
___1,70mg _ _130% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;HEART;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___1,70mg _ _130% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;KIDNEYS;RAW___»tab.usda.us
___1,65mg _ _126% KIDNEY; PIG; RAW___»tab.dtu.dk
___1,59mg _ _122% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;KIDNEYS;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___1,27mg _ 97,6% CUORE DI SUINO___»tab.crea.it
___1,19mg _ 91,5% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;HEART;RAW___»tab.usda.us
___1,13mg _ 87,6% HEART, PIG, STEWED___»tab.fsa.uk
___1,06mg _ 81,5% CORAZON DE CERDO CRUDO___»tab.bedca.es
___1,00mg _ 76,9% HEART; PORK; RAW___»tab.dtu.dk
___0,90mg _ 69,2% HEART, PIG, RAW___»tab.fsa.uk
___0,80mg _ 61,5% PATE DE FOIE DE PORC___»tab.ciqual.fr
___0,70mg _ 53,8% MAIALE; LEGGERO; BISTECCA CRUDA___»tab.crea.it
___0,66mg _ 50,7% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;PANCREAS;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,60mg _ 46,1% PORK;SHLDR PETITE TENDER;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,52mg _ 40,0% PORC, ROTI, CRU___»tab.ciqual.fr
___0,51mg _ 39,2% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TONGUE;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,51mg _ 39,2% PORK;LEG SIRLOIN TIP RST;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,50mg _ 38,4% LANGUE DE PORC; CRUE___»tab.nubel.be
___0,50mg _ 38,4% MAIALE; LEGGERO; BISTECCA; COTTA (SALTATA IN PADEL___»tab.crea.it
___0,49mg _ 37,6% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TONGUE;RAW___»tab.usda.us
___0,49mg _ 37,6% PORK;GROUND;72% LN / 28% FAT;CKD;CRUMBLES___»tab.usda.us
___0,49mg _ 37,6% PORK;GROUND;72% LN / 28% FAT;CKD;PAN-BROILED___»tab.usda.us
___0,49mg _ 37,6% PORK;GROUND;84% LN / 16% FAT;CKD;CRUMBLES___»tab.usda.us
___0,48mg _ 36,9% PORK;GROUND;96% LN / 4% FAT;CKD;CRUMBLES___»tab.usda.us
___0,47mg _ 36,1% PORK;SHLDR BREAST;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,47mg _ 36,1% PORK;SHLDR;PETITE TENDER;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,46mg _ 35,3% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;PANCREAS;RAW___»tab.usda.us
___0,46mg _ 35,3% PORK;GROUND;84% LN / 16% FAT;CKD;PAN-BROILED___»tab.usda.us
___0,45mg _ 34,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;R___»tab.usda.us
___0,44mg _ 33,8% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (STEAKS);LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,44mg _ 33,8% PORK;GROUND;96% LN / 4% FAT;CKD;PAN-BROILED___»tab.usda.us
___0,43mg _ 33,0% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LUNGS;RAW___»tab.usda.us
___0,43mg _ 33,0% PORK;SHLDR BREAST;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,42mg _ 32,3% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;C___»tab.usda.us
___0,42mg _ 32,3% PORK;LEG CAP STEAK;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,42mg _ 32,3% TONGUE; PIG; CURED___»tab.dtu.dk
___0,42mg _ 32,3% TONGUE; PIG; RAW___»tab.dtu.dk
___0,40mg _ 30,7% PORC, FILET, MAIGRE, EN ROTI, CUIT___»tab.ciqual.fr
___0,40mg _ 30,7% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,40mg _ 30,7% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,40mg _ 30,7% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (ROASTS);LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,40mg _ 30,7% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (STEAKS);LN&FAT;CKD;B___»tab.usda.us
___0,39mg _ 30,0% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;B___»tab.usda.us
___0,39mg _ 30,0% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,39mg _ 30,0% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,39mg _ 30,0% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,39mg _ 30,0% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEAKS);LN;CK___»tab.usda.us
___0,39mg _ 30,0% PORK;LOIN;LEG CAP STEAK;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORC, TRAVERS, BRAISE___»tab.ciqual.fr
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;ENHCED;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLDE (STKS);L___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;R___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BNLESS;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;RST___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN&FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEAKS);LN;RA___»tab.usda.us
___0,38mg _ 29,2% PORK;FRSH;SPARERIBS;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,37mg _ 28,4% PORK, DICED, KEBABS, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,37mg _ 28,4% PORK, DICED, KEBABS, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,37mg _ 28,4% PORK, SPARE RIB SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,37mg _ 28,4% PORK;CURED;BRKFST STRIPS;CKD___»tab.usda.us
___0,37mg _ 28,4% PORK;FRSH;ENHANCED;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEA___»tab.usda.us
___0,37mg _ 28,4% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,37mg _ 28,4% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STKS);LN & FA___»tab.usda.us
___0,37mg _ 28,4% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,37mg _ 28,4% PORK;GROUND;96% LN / 4% FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN & FAT;CKD;RS___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;ENHCED;SHLDR;(BSTN BUTT);BLDE(STKS);LN&F___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BR___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (ROASTS);LN&FAT;CKD;R___»tab.usda.us
___0,36mg _ 27,6% PORK;LEG SIRLOIN TIP RST;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,35mg _ 26,9% MAIALE; LEGGERO; SPALLA___»tab.crea.it
___0,35mg _ 26,9% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,35mg _ 26,9% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,35mg _ 26,9% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEAKS);LN &___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% MAIALE; PESANTE; SPALLA___»tab.crea.it
___0,34mg _ 26,1% PORK FRSH LOIN TENDERLOIN LN ONLY RAW___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN&SHLDR BLADE);LN;C___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;ENHCD;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLDE (STKS);LN___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;LN;___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CK___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRS___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,34mg _ 26,1% PORK;GROUND;84% LN / 16% FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;CURED;HAM;BNLESS;REG (APPROX 11% FAT);RSTD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;BACKRIBS;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,33mg _ 25,3% PORK;FRSH;SPARERIBS;LN & FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,32mg _ 24,6% PORK, FILLET, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,32mg _ 24,6% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;PAN-BROIL___»tab.usda.us
___0,32mg _ 24,6% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;BR___»tab.usda.us
___0,32mg _ 24,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,32mg _ 24,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,32mg _ 24,6% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,32mg _ 24,6% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LUNGS;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% MAIALE; PESANTE; COSCIO___»tab.crea.it
___0,31mg _ 23,8% PORK; MEAT; LEAN; APPROX. 3 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,31mg _ 23,8% PORK;CURED;HAM;LO NA;LN & FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;BACKRIBS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LEG;LOIN;&SHLDR);LN;CK___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;LN&___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;BR___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BNLESS;LN;CKD;RST___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;RS___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,31mg _ 23,8% PORK;GROUND;72% LN / 28% FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,30mg _ 23,0% MAIALE; LEGGERO; LOMBO___»tab.crea.it
___0,30mg _ 23,0% MAIALE; PESANTE; LOMBO___»tab.crea.it
___0,30mg _ 23,0% PORC, ECHINE, ROTIE___»tab.ciqual.fr
___0,30mg _ 23,0% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, PRESSURE COOKED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,30mg _ 23,0% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,30mg _ 23,0% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN & FAT;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,30mg _ 23,0% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN & FAT;HTD;PAN-BROI___»tab.usda.us
___0,30mg _ 23,0% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,30mg _ 23,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,30mg _ 23,0% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,30mg _ 23,0% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,30mg _ 23,0% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;SPLEEN;RAW___»tab.usda.us
___0,28mg _ 22,3% PORK, SPARE RIB CHOPS, BRAISED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 22,3% PORK, SPARE RIB JOINT, POT-ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 22,3% PORK, SPARE RIB STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 22,3% PORK;FRSH;COMP (LEG;LOIN;SHLDR;&SPARERIBS);LN&FAT;___»tab.usda.us
___0,28mg _ 22,3% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN&SHLDR BLADE);LN&F___»tab.usda.us
___0,28mg _ 22,3% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 22,3% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;CK___»tab.usda.us
___0,28mg _ 22,3% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,28mg _ 22,3% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,28mg _ 22,3% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;L___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% CARNE DE CERDO (SESOS)___»tab.sfk.de
___0,28mg _ 21,5% CERDO; PATAS SEMIGORDAS___»tab.ins.pe
___0,28mg _ 21,5% CERVELLE DE PORC; CRUE___»tab.nubel.be
___0,28mg _ 21,5% PORK, FILLET SLICES, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 21,5% PORK, FILLET SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 21,5% PORK, LEG JOINT, ROASTED WELL DONE, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 21,5% PORK, SPARE RIB CHOPS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 21,5% PORK, STEAKS, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,28mg _ 21,5% PORK;CURED;HAM;BNLESS;EX LN®RSTD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;CURED;HAM;BNLESS;LO NA;EX LN & REG;RSTD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;CURED;SHLDR;BLADE ROLL;LN&FAT;RSTD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;L___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;B___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,28mg _ 21,5% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;BRAIN;RAW___»tab.usda.us
___0,27mg _ 20,7% CERDO; PULMON DE (BOFE)___»tab.ins.pe
___0,27mg _ 20,7% PORK, SPARE RIB CHOPS, BRAISED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,27mg _ 20,7% PORK, STEAKS, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,27mg _ 20,7% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN&SHLDR BLADE);LN;R___»tab.usda.us
___0,27mg _ 20,7% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;L___»tab.usda.us
___0,27mg _ 20,7% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,27mg _ 20,7% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,27mg _ 20,7% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% CERDO, SOLOMILLO CRUDO___»tab.bedca.es
___0,26mg _ 20,0% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, PRESSURE COOKED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,26mg _ 20,0% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,26mg _ 20,0% PORK, LEG JOINT, FROZEN, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,26mg _ 20,0% PORK, SPARE RIB JOINT, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,26mg _ 20,0% PORK; OYSTER CUT; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,26mg _ 20,0% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% PORK;CURED;HAM;REG (APPROX 13% FAT);CND;RSTD___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% PORK;FRSH;COMP OF LEG;LOIN;SHLDR;& SPARERIBS;LN &___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LEG;LOIN;SHLDR);LN;RAW___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,26mg _ 20,0% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;SPLEEN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% CHEVREUIL; CRU___»tab.nubel.be
___0,25mg _ 19,2% PORK, DICED, CASSEROLED, LEAN ONLY___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, DICED, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, DICED, SLOW-COOKED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, DICED, SLOW-COOKED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, LEG JOINT, FROZEN, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, LEG JOINT, LEAN ONLY, ROAST, MEDIUM___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, LEG JOINT, ROASTED WELL DONE, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, SPARE RIB JOINT, POT-ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK, STEAKS, STEWED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,25mg _ 19,2% PORK; HAM; CURED; CANNED___»tab.dtu.dk
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;BACON;CKD;BKD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;BACON;CKD;MICROWAVED___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN;UNHT___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BONE-IN;LN;UNHT___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICS;SLCE;BNE-IN;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM;EX LN (APPROX 4% FAT);CND;RSTD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM;EX LN®CND;RSTD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;CURED;HAM;WHL;LN;RSTD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;COMP (LEG;LOIN;SHLDR;&SPARERIBS);LN&FAT;___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;L___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% PORK;FRSH;SPARERIBS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,25mg _ 19,2% USDA COMMODITY;PORK;GROUND;FINE/COARSE;FRZ;CKD___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORC, COTE, GRILLEE___»tab.ciqual.fr
___0,24mg _ 18,4% PORC, ROTI, CUIT___»tab.ciqual.fr
___0,24mg _ 18,4% PORK, DICED, CASSEROLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,24mg _ 18,4% PORK, DICED, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,24mg _ 18,4% PORK, LEG JOINT, LEAN AND FAT, ROAST, MEDIUM___»tab.fsa.uk
___0,24mg _ 18,4% PORK, STEAKS, STEWED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,24mg _ 18,4% PORK, TRIMMED LEAN, RAW___»tab.fsa.uk
___0,24mg _ 18,4% PORK; TENDERLOIN; TRIMMED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,24mg _ 18,4% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;R___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;CURED;HAM;BNLESS;EX LN®UNHTD___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;CURED;HAM;CNTR SLICE;COUNTRY-STYLE;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;FRSH;BELLY;RAW___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN & SHLDR BLADE);LN___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BR___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FAT;CK___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN;CKD;RST___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;JOWL;RAW___»tab.usda.us
___0,24mg _ 18,4% USDA COMMODITY;PORK;CURED;HAM;BNLESS;CKD;HTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% CARNE DE CERDO (FILETE)___»tab.sfk.de
___0,23mg _ 17,6% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,23mg _ 17,6% PORK, STEAKS, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,23mg _ 17,6% PORK; HAND; APPROX. 16 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,23mg _ 17,6% PORK; HAND; DICED; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,23mg _ 17,6% PORK; HAND; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,23mg _ 17,6% PORK; MEAT; APPROX. 10 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;UNHTD;L___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUCS;SPRL SLCE;BNLES;LN & FA___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM;EX LN (APPROX 4% FAT);CND;UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM;EX LN®CND;UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM;REG (APPROX 13% FAT);CND;UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN & FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;HAM;WHL;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;CURED;SHLDR;ARM PICNIC;LN;RSTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;FRESH;GROUND;RAW___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CK___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 17,6% PRK;CRD;HAM W/ NAT JUCS;SPRL SLC;MEAT ONLY;BNLES;L___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% CARNE DE CERDO (ESPALDAR)___»tab.sfk.de
___0,22mg _ 16,9% CERVELLE, PORC, BRAISEE___»tab.ciqual.fr
___0,22mg _ 16,9% PORK, BELLY JOINT/SLICES, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,22mg _ 16,9% PORK, MINCE, RAW___»tab.fsa.uk
___0,22mg _ 16,9% PORK, MINCE, STEWED___»tab.fsa.uk
___0,22mg _ 16,9% PORK, SPARE RIB CHOPS, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED___»tab.fsa.uk
___0,22mg _ 16,9% PORK, STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,22mg _ 16,9% PORK; COLLAR WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,22mg _ 16,9% PORK; COLLAR WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,22mg _ 16,9% PORK; MEAT; APPROX. 20 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BNLESS;LN;HTD;P___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN;HTD;RST___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICS;SLICE;BNLES;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN & FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;HAM;WHL;LN&FAT;RSTD___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;CURED;SHLDR;BLADE ROLL;LN&FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;FRESH;GROUND;COOKED___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRL___»tab.usda.us
___0,22mg _ 16,9% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;BRAIN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORC, COTE, CRUE___»tab.ciqual.fr
___0,21mg _ 16,1% PORC, FILET, MAIGRE, CRU___»tab.ciqual.fr
___0,21mg _ 16,1% PORK, LEG JOINT, MICROWAVED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,21mg _ 16,1% PORK, LOIN JOINT, POT-ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,21mg _ 16,1% PORK; COLLAR; DEFATTED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,21mg _ 16,1% PORK; LEG WITH KNUCKLE; RAW___»tab.dtu.dk
___0,21mg _ 16,1% PORK; LEGMUSCLES WITHOUT KNUCKLE; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,21mg _ 16,1% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN & FAT;U___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORK;CURED;HAM;CNTR SLICE;LN&FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORK;FRSH;CARCASS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,21mg _ 16,1% USDA COMMODITY;PORK;GROUND;FINE/COARSE;FRZ;RAW___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% CARNE DE CERDO (COSTILLA)___»tab.sfk.de
___0,20mg _ 15,3% CERDO SEMIGRASO___»tab.kelloggs.es
___0,20mg _ 15,3% CERDO, PIERNA CRUDA C/GRASA SEPARADA___»tab.bedca.es
___0,20mg _ 15,3% CERDO; CARNE MAGRA___»tab.kelloggs.es
___0,20mg _ 15,3% CERDO; CARNE SEMIGRASA___»tab.kelloggs.es
___0,20mg _ 15,3% CERDO; LOMO___»tab.kelloggs.es
___0,20mg _ 15,3% MAIALE; LEGGERO; COSCIO___»tab.crea.it
___0,20mg _ 15,3% PORK, BELLY JOINT/SLICES, RAW, LEAN AND FAT, WEIGH___»tab.fsa.uk
___0,20mg _ 15,3% PORK, LEG JOINT, MICROWAVED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,20mg _ 15,3% PORK, LEG JOINT, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,20mg _ 15,3% PORK, LOIN JOINT, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,20mg _ 15,3% PORK, SPARE RIB CHOPS, BRAISED, LEAN AND FAT, WEIG___»tab.fsa.uk
___0,20mg _ 15,3% PORK, SPARE RIB JOINT, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED___»tab.fsa.uk
___0,20mg _ 15,3% PORK, TROTTERS AND TAILS, BOILED___»tab.fsa.uk
___0,20mg _ 15,3% PORK; LOIN; DEFATTED (APPROX. 3 MM FAT); RAW___»tab.dtu.dk
___0,20mg _ 15,3% PORK; LOIN; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,20mg _ 15,3% PORK; MINCED; LOW FAT CONTENT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,20mg _ 15,3% PORK; SADDLE; SMOKED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;CANADIAN-STYLE BACON;GRILLED___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SPIRAL SLICE;BNLESS;L___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;HAM;BNLESS;EX LN (APPROX 5% FAT);RSTD___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;HAM;BNLESS;LO NA;EX LN (APPROXIMATLY 5%___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;CURED;HAM;STEAK;BNLESS;EX LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;MECHANICALLY SEPAR___»tab.usda.us
___0,20mg _ 15,3% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;STOMACH;RAW___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% CERDO; MAGRA___»www.zonadiet.com
___0,19mg _ 14,6% PORK, BELLY JOINT, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,19mg _ 14,6% PORK, LOIN CHOPS, FROZEN, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,19mg _ 14,6% PORK, LOIN JOINT, POT-ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,19mg _ 14,6% PORK, LOIN JOINT, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,19mg _ 14,6% PORK; LOIN; DEFATTED (APPROX. 3 MM FAT); RAW___»tab.dtu.dk
___0,19mg _ 14,6% PORK; MINCED; HIGH FAT CONTENT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;R___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;RS___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;R___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLCE;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BNLESS;LN;HTD;PA___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SPIRL SLCE;BNLES;LN &___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM;PATTIES;GRILLED___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM;WHL;LN&FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;CURED;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;RSTD___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;ENHCD;LN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FA___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN & FAT;___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;ENH;LN;CKD;___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FAT;CK___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FAT;RA___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% PORK;FRSH;VAR MEATS & BY-PRODUCTS;STOMACH;CKD;SIMM___»tab.usda.us
___0,19mg _ 14,6% USDA COMMODITY;PORK;CURED;HAM;BNLESS;CKD;UNHTD___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% CERDO; CABEZA___»tab.kelloggs.es
___0,18mg _ 13,8% CERDO; SEMIGORDA___»www.zonadiet.com
___0,18mg _ 13,8% CHICHARRONES___»tab.kelloggs.es
___0,18mg _ 13,8% PORK, BELLY JOINT/SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK, CHUMP CHOPS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK, CHUMP STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK, LEG JOINT, LEAN AND FAT, RAW___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK, LOIN CHOPS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK, LOIN JOINT, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK, LOIN STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK, SPARE RIBS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,18mg _ 13,8% PORK; BELLY; WHOLE CUT; CURED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,18mg _ 13,8% PORK; MEAT; APPROX. 32 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,18mg _ 13,8% PORK; RIB STEAKS; RAW___»tab.dtu.dk
___0,18mg _ 13,8% PORK; THIN BELLY WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,18mg _ 13,8% PORK; THIN BELLY; LEAN; APPROX. 2 MM RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;BRKFST STRIPS;RAW OR UNHTD___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRDCT;SLCE;BNE-IN;LN & FAT;HT___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BONE-IN;LN;UNHT___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;P___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN & FAT;HT___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN & FAT;UN___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% PRK;FRSH;TOP LOIN (CHPS);BNLESS;ENHCD;LN & FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,18mg _ 13,8% USDA CMDTY;PORK;CND___»tab.usda.us
___0,17mg _ 13,0% CERDO; GORDA___»www.zonadiet.com
___0,17mg _ 13,0% PORK, LOIN CHOPS, BARBECUED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,17mg _ 13,0% PORK, LOIN CHOPS, BARBECUED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,17mg _ 13,0% PORK, LOIN CHOPS, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,17mg _ 13,0% PORK, LOIN CHOPS, MICROWAVED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,17mg _ 13,0% PORK, LOIN CHOPS, MICROWAVED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,17mg _ 13,0% PORK, SPARE RIB SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT, WEI___»tab.fsa.uk
___0,17mg _ 13,0% PORK;CURED;CANADIAN-STYLE BACON;UNHTD___»tab.usda.us
___0,17mg _ 13,0% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,17mg _ 13,0% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,17mg _ 13,0% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLCE;BNE-IN;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,16mg _ 12,3% CERDO; CARNE SIN HUESO___»tab.ins.pe
___0,16mg _ 12,3% CERDO; CHORIZO; FRESCO; CRUDO___»ArgenFood.ar
___0,16mg _ 12,3% PORC, TRAVERS, CRU___»tab.ciqual.fr
___0,16mg _ 12,3% PORK, FAT, COOKED___»tab.fsa.uk
___0,16mg _ 12,3% PORK, LEG JOINT, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BONE___»tab.fsa.uk
___0,16mg _ 12,3% PORK, LOIN CHOPS, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,16mg _ 12,3% PORK, LOIN CHOPS, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___0,16mg _ 12,3% PORK, LOIN CHOPS, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,16mg _ 12,3% PORK; BELLY; STREAKY BACON; WHOLE CUT; CURED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; LOIN (FILET ROYAL); LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; LOIN (MEDAILLON); LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; LOIN (SAUTé SLICES); LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; LOIN WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; LOIN WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; LOIN WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; TENDERLOIN; TRIMMED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; THICK BELLY WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK; THICK BELLY; DEFATTED; APPROX. 2 MM RIND; RA___»tab.dtu.dk
___0,16mg _ 12,3% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,16mg _ 12,3% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,16mg _ 12,3% PORK;FRSH;FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,15mg _ 11,5% CERDO; PALETILLA___»tab.kelloggs.es
___0,15mg _ 11,5% PORC, POITRINE, CRUE___»tab.ciqual.fr
___0,15mg _ 11,5% PORK, CHUMP CHOPS, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BO___»tab.fsa.uk
___0,15mg _ 11,5% PORK, LOIN CHOPS, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BON___»tab.fsa.uk
___0,15mg _ 11,5% PORK, LOIN JOINT, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BON___»tab.fsa.uk
___0,15mg _ 11,5% PORK; CHEEK MEAT; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK; CHEEK; CUT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK; CHOP; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK; FLANK; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK; FLANK; ROLLED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK; MINCED; APPROX. 6% FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK; SHOULDER STEAKS; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK; SLICE OF NECK; RAW___»tab.dtu.dk
___0,15mg _ 11,5% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN & FAT;U___»tab.usda.us
___0,15mg _ 11,5% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,15mg _ 11,5% PORK;CURED;HAM;PATTIES;UNHTD___»tab.usda.us
___0,15mg _ 11,5% PORK;FRSH;FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,15mg _ 11,5% SANGRE DE CERDO___»tab.kelloggs.es
___0,14mg _ 10,7% CERDO; CHULETA___»tab.kelloggs.es
___0,14mg _ 10,7% PORCO, BISTECA, GRELHADA___»tab.taco.br
___0,14mg _ 10,7% PORK; SPARE RIB ROAST OF THICK BELLY; APPROX. 2 MM___»tab.dtu.dk
___0,14mg _ 10,7% PORK; SPARE RIB ROAST OF THIN BELLY WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,14mg _ 10,7% PORK; SPARE RIBS; RAW___»tab.dtu.dk
___0,14mg _ 10,7% PORK;CURED;HAM & H2O PRDCT;SLICE;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,14mg _ 10,7% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BNLESS;LN;HTD;P___»tab.usda.us
___0,14mg _ 10,7% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,14mg _ 10,7% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN;HTD;RST___»tab.usda.us
___0,14mg _ 10,7% PORK;FRSH;ENHANCED;COMP OF FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,14mg _ 10,7% PORK;ORIENTAL STYLE;DEHYD___»tab.usda.us
___0,14mg _ 10,7% SANGLIER, ROTI___»tab.ciqual.fr
___0,13mg _ 10,0% PORK, TRIMMED FAT, RAW___»tab.fsa.uk
___0,12mg _ 9,23% CABEZA DE JABALí___»tab.kelloggs.es
___0,12mg _ 9,23% JABALI, CABEZA___»tab.kelloggs.es
___0,12mg _ 9,23% PORK, LOIN CHOPS, ROASTED, LEAN AND FAT, WEIGHED W___»tab.fsa.uk
___0,12mg _ 9,23% PORK; FLANK; SPICED; COOKED___»tab.dtu.dk
___0,11mg _ 8,46% PORK; LOIN FILLET; SMOKED___»tab.dtu.dk
___0,11mg _ 8,46% PORK; SADDLE; SMOKED; BOILED___»tab.dtu.dk
___0,11mg _ 8,46% PORK;CURED;BACON;RAW___»tab.usda.us
___0,11mg _ 8,46% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;EARS;FRZ;RAW___»tab.usda.us
___0,11mg _ 8,46% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;FEET;RAW___»tab.usda.us
___0,11mg _ 8,46% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TAIL;RAW___»tab.usda.us
___0,10mg _ 7,69% PORK;CURED;HAM;FAT;BNLESS;HTD___»tab.usda.us
___0,10mg _ 7,69% PORK;FRSH;ENHANCED;COMP OF FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,09mg _ 6,92% CERDO; COSTILLA FLACA; CRUDA___»ArgenFood.ar
___0,09mg _ 6,92% PORCO, PERNIL, ASSADO___»tab.taco.br
___0,09mg _ 6,92% PORK;CURED;FAT (FROM HAM&ARM PICNIC);RSTD___»tab.usda.us
___0,09mg _ 6,92% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;CHITTERLINGS;RAW___»tab.usda.us
___0,08mg _ 6,15% PORK, SPARE RIB SLICES, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED___»tab.fsa.uk
___0,07mg _ 5,38% PORCO, LOMBO, ASSADO___»tab.taco.br
___0,07mg _ 5,38% PORK;CURED;FAT (FROM HAM&ARM PICNIC);UNHTD___»tab.usda.us
___0,07mg _ 5,38% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;EARS;FRZ;CKD;SIMMR___»tab.usda.us
___0,07mg _ 5,38% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LEAF FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,07mg _ 5,38% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TAIL;CKD;SIMMRD___»tab.usda.us
___0,07mg _ 5,38% PORK;PICKLED PORK HOCKS___»tab.usda.us
___0,06mg _ 4,61% PORCO, PERNIL, CRU___»tab.taco.br
___0,06mg _ 4,61% PORCO, RABO, SALGADO, CRU___»tab.taco.br
___0,06mg _ 4,61% PORK;CURED;SALT PORK;RAW___»tab.usda.us
___0,06mg _ 4,61% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;FEET;CKD;SIMMRD___»tab.usda.us
___0,05mg _ 3,84% PORCO, COSTELA, ASSADA___»tab.taco.br
___0,05mg _ 3,84% PORK;FRESH;BACKFAT;RAW___»tab.usda.us
___0,05mg _ 3,84% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;CHITTERLINGS;CKD;S___»tab.usda.us
___0,03mg _ 2,30% PORCO, ORELHA, SALGADA, CRUA___»tab.taco.br
___0,02mg _ 1,53% PORK;BACON;RENDERED FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,02mg _ 1,53% PORK;CURED;FEET;PICKLED___»tab.usda.us
___0,02mg _ 1,53% PORK;CURED;HAM;FAT;BNLESS;UNHTD___»tab.usda.us

Sin Datos numéricos disponibles
___Tr__ __ _____ PORCO, BISTECA, CRUA___»tab.taco.br
___Tr__ __ _____ PORCO, BISTECA, FRITA___»tab.taco.br
___Tr__ __ _____ PORCO, COSTELA, CRUA___»tab.taco.br
___Tr__ __ _____ PORCO, LOMBO, CRU___»tab.taco.br
_s/d,__ __ _____ PORK, CRACKLING, COOKED___»tab.fsa.uk
_s/d,__ __ _____ PORK, EXTRA TRIMMED FAT, RAW___»tab.fsa.uk
_s/d,__ __ _____ PORK, EXTRA TRIMMED LEAN, RAW___»tab.fsa.uk

Casos: 521 (seuo)
ENLACES:
Prop»
Composición media»
Vit.Complejo B en Cerdo
Cáncer y Amina Heterocíclica»
Gota-Ácido úrico»
PETA People for the Ethical Treatment of Animals»

Dir»

OBSERVACIONES:
Los valores en los Productos a preparar se expresan sin ella(polvo,jarabe…).
_____» (fuente), mcg:Microgramo, s/d:existe pero sin determinar, %VD: cumplimiento del VDR

Coma sano, duerma bien, beba abundante agua, realice actividad fisica, no fume.
NO SE AUTOMEDIQUE. Ante cualquier duda consulte con su Médico.
ETIQUETAS:
tablas nutricionales,salud nutricional,dietas,trastornos alimenticios
,rotulado nutricional,suplementos dietarios,bulimia,anorexia,desnutrición
,informacion nutrimental,vida sana,composición de alimentos,food composition
,food label,nutritional health,diets,eating disorder,nutrition labeling
,nutrition facts,dietary supplements,malnutrition,diet guide,nutrition guide
,tableaux nutritionnells,santé nutritionnelle,regimes,troubles alimentaires
,etiquetage nutritionnel, supplement alimentaires,boulimie,anorexie,malnutrition
,information nutritionnelle,sante nutritionnelle,composition des aliments
,AJR,CDO,CDR,DRI,IDR,GDA,RDA,VDR,VNR,AQR
,riboflavina,irritacion ocular,Vitamina B2
,riboflavin,eye irritation,riboflavine,irritation des yeux
,Vitamin B2 in Pork,Vitamine B2 dans porc

publicado por ALIMENSURAS.WORDPRESS.COM