Vit.B5 en Cerdo

2015/06/09 Rubro: CERDO
RANKING de Vitamina B5 acido Pantotenico _ VDR= 5,00 mg
Enlaces»

Por 100g/ml_ %VD
___7,00mg _ _140% CARNE DE CERDO (HIGADO)___»tab.sfk.de
___6,65mg _ _133% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LIVER;RAW___»tab.usda.us
___6,50mg _ _130% LIVER, PIG, RAW___»tab.fsa.uk
___6,40mg _ _128% LIVER; PIG; RAW___»tab.dtu.dk
___4,76mg _ 95,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LIVER;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___4,74mg _ 94,8% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;PANCREAS;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___4,59mg _ 91,9% LIVER, PIG, STEWED___»tab.fsa.uk
___4,55mg _ 91,1% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;PANCREAS;RAW___»tab.usda.us
___3,20mg _ 64,0% KIDNEY; PIG; RAW___»tab.dtu.dk
___3,13mg _ 62,6% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;KIDNEYS;RAW___»tab.usda.us
___3,10mg _ 62,0% CARNE DE CERDO (RIñONES)___»tab.sfk.de
___3,00mg _ 60,0% KIDNEY, PIG, RAW___»tab.fsa.uk
___2,90mg _ 58,0% PORK, LEG JOINT, LEAN ONLY, ROAST, MEDIUM___»tab.fsa.uk
___2,87mg _ 57,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;KIDNEYS;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___2,80mg _ 56,0% CARNE DE CERDO (SESOS)___»tab.sfk.de
___2,80mg _ 56,0% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;BRAIN;RAW___»tab.usda.us
___2,67mg _ 53,4% PORK, LEG JOINT, LEAN AND FAT, ROAST, MEDIUM___»tab.fsa.uk
___2,52mg _ 50,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;HEART;RAW___»tab.usda.us
___2,50mg _ 50,2% CORAZON DE CERDO CRUDO___»tab.bedca.es
___2,50mg _ 50,0% HEART, PIG, RAW___»tab.fsa.uk
___2,50mg _ 50,0% HEART; PORK; RAW___»tab.dtu.dk
___2,47mg _ 49,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;HEART;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___2,42mg _ 48,4% PORK, LOIN CHOPS, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,40mg _ 48,0% KIDNEY, PIG, STEWED___»tab.fsa.uk
___2,24mg _ 44,8% PORK, LEG JOINT, ROASTED WELL DONE, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,20mg _ 44,0% PORK, DICED, KEBABS, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,19mg _ 43,8% PORK, LOIN CHOPS, MICROWAVED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,19mg _ 43,8% PORK, STEAKS, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,17mg _ 43,4% PORK, FILLET SLICES, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,17mg _ 43,4% PORK, LEG JOINT, MICROWAVED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,17mg _ 43,4% PORK, STEAKS, STEWED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,16mg _ 43,2% PORK, DICED, KEBABS, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___2,15mg _ 43,0% PORK, FILLET SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___2,12mg _ 42,4% PORK, LOIN CHOPS, FROZEN, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,09mg _ 41,8% PORK, LEG JOINT, FROZEN, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,09mg _ 41,8% PORK, STEAKS, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___2,04mg _ 40,9% PORK, LOIN CHOPS, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___2,04mg _ 40,7% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,00mg _ 40,1% PORK, LOIN CHOPS, BARBECUED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,00mg _ 40,0% PATE DE FOIE DE PORC___»tab.ciqual.fr
___2,00mg _ 40,0% PORK, LOIN JOINT, POT-ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___2,00mg _ 40,0% PORK, STEAKS, STEWED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___2,00mg _ 40,0% TONGUE; PIG; CURED___»tab.dtu.dk
___2,00mg _ 40,0% TONGUE; PIG; RAW___»tab.dtu.dk
___1,97mg _ 39,4% PORK, LEG JOINT, FROZEN, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,95mg _ 39,0% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, PRESSURE COOKED, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,94mg _ 38,7% PORK, DICED, SLOW-COOKED, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,94mg _ 38,7% PORK, LOIN JOINT, ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,94mg _ 38,7% PORK, SPARE RIB JOINT, POT-ROASTED, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,93mg _ 38,6% PORK, LEG JOINT, ROASTED WELL DONE, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,93mg _ 38,6% PORK, LOIN CHOPS, MICROWAVED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,92mg _ 38,4% PORK, DICED, SLOW-COOKED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,88mg _ 37,6% PORK, LEG JOINT, MICROWAVED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,88mg _ 37,6% PORK, SPARE RIB SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,82mg _ 36,4% PORK, LOIN CHOPS, BARBECUED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,82mg _ 36,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;BRAIN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___1,80mg _ 36,0% CERVELLE, PORC, BRAISEE___»tab.ciqual.fr
___1,80mg _ 36,0% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,77mg _ 35,4% PORK, BELLY JOINT/SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,74mg _ 34,7% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN;RAW___»tab.usda.us
___1,68mg _ 33,6% PORK, LOIN JOINT, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,61mg _ 32,2% PORK, SPARE RIB CHOPS, BRAISED, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,61mg _ 32,2% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___1,58mg _ 31,6% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, PRESSURE COOKED, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,58mg _ 31,6% PORK, MINCE, STEWED___»tab.fsa.uk
___1,57mg _ 31,4% PORK, LOIN JOINT, POT-ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,57mg _ 31,4% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;RS___»tab.usda.us
___1,57mg _ 31,4% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEAKS);LN;RA___»tab.usda.us
___1,56mg _ 31,2% PORK, CHUMP STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,56mg _ 31,2% PORK, LOIN CHOPS, ROASTED, LEAN AND FAT, WEIGHED W___»tab.fsa.uk
___1,56mg _ 31,2% PORK, SPARE RIB JOINT, POT-ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,56mg _ 31,2% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;R___»tab.usda.us
___1,53mg _ 30,6% CERDO, SOLOMILLO CRUDO___»tab.bedca.es
___1,53mg _ 30,6% PORK, LEG JOINT, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,53mg _ 30,6% PORK, SPARE RIBS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,53mg _ 30,6% PORK, STEAKS, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,53mg _ 30,6% PORK;FRSH;ENHANCED;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEA___»tab.usda.us
___1,50mg _ 30,0% PORK, SPARE RIB CHOPS, BRAISED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,49mg _ 29,8% PORK, FILLET, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,48mg _ 29,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;C___»tab.usda.us
___1,48mg _ 29,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;CK___»tab.usda.us
___1,47mg _ 29,4% PORK, DICED, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,46mg _ 29,2% PORK, CHUMP CHOPS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,46mg _ 29,2% PORK, TRIMMED LEAN, RAW___»tab.fsa.uk
___1,45mg _ 29,0% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, RAW, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,45mg _ 29,0% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEAKS);LN &___»tab.usda.us
___1,43mg _ 28,6% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___1,42mg _ 28,4% PORK, BELLY JOINT, ROASTED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,42mg _ 28,4% PORK, STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,42mg _ 28,4% PORK;FRSH;ENHCD;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLDE (STKS);LN___»tab.usda.us
___1,42mg _ 28,4% PORK;FRSH;ENHCED;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLDE (STKS);L___»tab.usda.us
___1,40mg _ 28,0% PORK, DICED, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,40mg _ 28,0% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___1,37mg _ 27,4% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STEAKS);LN;CK___»tab.usda.us
___1,36mg _ 27,2% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___1,33mg _ 26,6% PORK;FRSH;ENHCED;SHLDR;(BSTN BUTT);BLDE(STKS);LN&F___»tab.usda.us
___1,33mg _ 26,6% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;R___»tab.usda.us
___1,32mg _ 26,4% CERDO, PIERNA CRUDA C/GRASA SEPARADA___»tab.bedca.es
___1,32mg _ 26,4% PORK, LEG JOINT, LEAN AND FAT, RAW___»tab.fsa.uk
___1,31mg _ 26,2% PORK, BELLY JOINT/SLICES, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,31mg _ 26,2% PORK, MINCE, RAW___»tab.fsa.uk
___1,29mg _ 25,8% PORK;FRSH;SHLDR;(BOSTON BUTT);BLADE (STKS);LN & FA___»tab.usda.us
___1,27mg _ 25,4% PORK, SPARE RIB STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,26mg _ 25,2% PORK, CHUMP CHOPS, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BO___»tab.fsa.uk
___1,26mg _ 25,2% PORK;CURED;BACON;CKD;MICROWAVED___»tab.usda.us
___1,26mg _ 25,2% PORK;FRSH;BACKRIBS;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___1,25mg _ 25,0% PORK, SPARE RIB CHOPS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,24mg _ 24,8% PORK, HAND, SHOULDER JOINT, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,22mg _ 24,4% PORK, LOIN CHOPS, GRILLED, LEAN___»tab.fsa.uk
___1,22mg _ 24,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;STOMACH;RAW___»tab.usda.us
___1,21mg _ 24,2% PORK, BELLY JOINT/SLICES, RAW, LEAN AND FAT, WEIGH___»tab.fsa.uk
___1,20mg _ 24,0% PORK, LOIN CHOPS, GRILLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,19mg _ 23,8% PORK, SPARE RIB JOINT, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,14mg _ 22,9% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___1,12mg _ 22,6% PORK, LEG JOINT, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BONE___»tab.fsa.uk
___1,12mg _ 22,4% PORK, SPARE RIB CHOPS, BRAISED, LEAN AND FAT, WEIG___»tab.fsa.uk
___1,12mg _ 22,4% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;LN;___»tab.usda.us
___1,10mg _ 22,0% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;BR___»tab.usda.us
___1,08mg _ 21,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BONE-IN;LN;CKD;RST___»tab.usda.us
___1,08mg _ 21,6% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (ROASTS);LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___1,05mg _ 21,0% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;LN&___»tab.usda.us
___1,05mg _ 21,0% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___1,05mg _ 21,0% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;SPLEEN;RAW___»tab.usda.us
___1,05mg _ 21,0% PRK;CRD;HAM W/ NAT JUCS;SPRL SLC;MEAT ONLY;BNLES;L___»tab.usda.us
___1,04mg _ 20,8% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BR___»tab.usda.us
___1,04mg _ 20,8% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BONE-IN;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___1,03mg _ 20,6% PORK;CURED;BACON;CKD;BKD___»tab.usda.us
___1,03mg _ 20,6% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUCS;SPRL SLCE;BNLES;LN & FA___»tab.usda.us
___1,03mg _ 20,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FAT;CK___»tab.usda.us
___1,02mg _ 20,3% PORK, LOIN STEAKS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,01mg _ 20,2% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CK___»tab.usda.us
___1,01mg _ 20,2% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___1,01mg _ 20,2% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___1,00mg _ 20,0% PORK, LOIN JOINT, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___1,00mg _ 20,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRS___»tab.usda.us
___0,99mg _ 19,8% PORK, SPARE RIB CHOPS, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED___»tab.fsa.uk
___0,98mg _ 19,6% PORK;GROUND;72% LN / 28% FAT;CKD;CRUMBLES___»tab.usda.us
___0,98mg _ 19,6% PORK;SHLDR BREAST;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,98mg _ 19,6% PORK;SHLDR PETITE TENDER;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,98mg _ 19,6% PORK;SHLDR;PETITE TENDER;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,97mg _ 19,3% PORK, LOIN CHOPS, RAW, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,97mg _ 19,3% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,96mg _ 19,2% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,94mg _ 18,8% PORK, DICED, CASSEROLED, LEAN ONLY___»tab.fsa.uk
___0,94mg _ 18,8% PORK;FRSH;LOIN;BLADE (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;BR___»tab.usda.us
___0,93mg _ 18,6% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LEG;LOIN;SHLDR);LN;RAW___»tab.usda.us
___0,92mg _ 18,3% PORK, DICED, CASSEROLED, LEAN AND FAT___»tab.fsa.uk
___0,92mg _ 18,3% PORK;CURED;BRKFST STRIPS;CKD___»tab.usda.us
___0,92mg _ 18,3% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,92mg _ 18,3% PORK;GROUND;84% LN / 16% FAT;CKD;CRUMBLES___»tab.usda.us
___0,92mg _ 18,3% USDA COMMODITY;PORK;GROUND;FINE/COARSE;FRZ;CKD___»tab.usda.us
___0,91mg _ 18,2% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,90mg _ 18,0% PORK;FRSH;COMP OF LEG;LOIN;SHLDR;& SPARERIBS;LN &___»tab.usda.us
___0,90mg _ 18,0% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN & SHLDR BLADE);LN___»tab.usda.us
___0,90mg _ 18,0% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN&FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,90mg _ 18,0% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LUNGS;RAW___»tab.usda.us
___0,90mg _ 18,0% PORK;LEG SIRLOIN TIP RST;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,89mg _ 17,8% PORK; LOIN (FILET ROYAL); LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,89mg _ 17,8% PORK; LOIN (MEDAILLON); LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,89mg _ 17,8% PORK; LOIN (SAUTé SLICES); LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,89mg _ 17,8% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,89mg _ 17,8% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN;HTD;RST___»tab.usda.us
___0,89mg _ 17,8% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;SPLEEN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,88mg _ 17,6% PORK, SPARE RIB JOINT, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED___»tab.fsa.uk
___0,88mg _ 17,6% PORK; TENDERLOIN; TRIMMED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,88mg _ 17,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;L___»tab.usda.us
___0,88mg _ 17,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;B___»tab.usda.us
___0,87mg _ 17,3% USDA COMMODITY;PORK;CURED;HAM;BNLESS;CKD;HTD___»tab.usda.us
___0,86mg _ 17,2% PORK, FAT, COOKED___»tab.fsa.uk
___0,85mg _ 17,0% PORK FRSH LOIN TENDERLOIN LN ONLY RAW___»tab.usda.us
___0,85mg _ 17,0% PORK, SPARE RIB SLICES, GRILLED, LEAN AND FAT, WEI___»tab.fsa.uk
___0,85mg _ 17,0% PORK; CHEEK MEAT; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,85mg _ 17,0% PORK;GROUND;96% LN / 4% FAT;CKD;CRUMBLES___»tab.usda.us
___0,85mg _ 17,0% PORK;GROUND;96% LN / 4% FAT;CKD;PAN-BROILED___»tab.usda.us
___0,84mg _ 16,8% PORK; LOIN FILLET; SMOKED___»tab.dtu.dk
___0,84mg _ 16,8% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BNLESS;LN;HTD;P___»tab.usda.us
___0,84mg _ 16,8% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICS;SLICE;BNLES;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,84mg _ 16,8% PORK;FRSH;COMP (LEG;LOIN;SHLDR;&SPARERIBS);LN&FAT;___»tab.usda.us
___0,84mg _ 16,8% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,84mg _ 16,8% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;L___»tab.usda.us
___0,84mg _ 16,8% PORK;FRSH;LOIN;TENDERLOIN;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,83mg _ 16,6% PORK; MINCED; APPROX. 6% FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,83mg _ 16,6% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN & FAT;CKD;RS___»tab.usda.us
___0,83mg _ 16,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,83mg _ 16,6% PORK;GROUND;84% LN / 16% FAT;CKD;PAN-BROILED___»tab.usda.us
___0,82mg _ 16,3% PORK;FRSH;BACKRIBS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,82mg _ 16,3% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,82mg _ 16,3% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TENDERLOIN;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,82mg _ 16,3% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (STEAKS);LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,82mg _ 16,3% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,81mg _ 16,2% PORK, LOIN CHOPS, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BON___»tab.fsa.uk
___0,81mg _ 16,2% PORK, LOIN JOINT, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED W/BON___»tab.fsa.uk
___0,81mg _ 16,2% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,81mg _ 16,2% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,81mg _ 16,2% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,81mg _ 16,2% PORK;FRSH;SPARERIBS;LN & FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,81mg _ 16,2% PORK;GROUND;72% LN / 28% FAT;CKD;PAN-BROILED___»tab.usda.us
___0,80mg _ 16,0% PORC, COTE, GRILLEE___»tab.ciqual.fr
___0,80mg _ 16,0% PORC, TRAVERS, CRU___»tab.ciqual.fr
___0,80mg _ 16,0% PORK;LEG CAP STEAK;BNLESS;LN & FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,80mg _ 16,0% PORK;LEG SIRLOIN TIP RST;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,79mg _ 15,8% PORK; CHOP; RAW___»tab.dtu.dk
___0,79mg _ 15,8% PORK; MEAT; LEAN; APPROX. 3 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,79mg _ 15,8% PORK; TENDERLOIN; TRIMMED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,79mg _ 15,8% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN & FAT;U___»tab.usda.us
___0,79mg _ 15,8% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;WHL;BNLESS;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,79mg _ 15,8% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN&SHLDR BLADE);LN;R___»tab.usda.us
___0,79mg _ 15,8% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;ENH;LN;CKD;___»tab.usda.us
___0,79mg _ 15,8% PRK;FRSH;TOP LOIN (CHPS);BNLESS;ENHCD;LN & FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,78mg _ 15,6% PORK; SHOULDER STEAKS; RAW___»tab.dtu.dk
___0,78mg _ 15,6% PORK; SLICE OF NECK; RAW___»tab.dtu.dk
___0,78mg _ 15,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,78mg _ 15,6% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,78mg _ 15,6% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,78mg _ 15,6% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,77mg _ 15,4% PORC, FILET, MAIGRE, CRU___»tab.ciqual.fr
___0,77mg _ 15,4% PORK;CURED;SHLDR;BLADE ROLL;LN&FAT;RSTD___»tab.usda.us
___0,77mg _ 15,4% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;L___»tab.usda.us
___0,77mg _ 15,4% PORK;LOIN;LEG CAP STEAK;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,76mg _ 15,2% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLCE;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,76mg _ 15,2% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BNLESS;LN;HTD;PA___»tab.usda.us
___0,76mg _ 15,2% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;PAN-BROIL___»tab.usda.us
___0,76mg _ 15,2% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,75mg _ 15,0% PORC, TRAVERS, BRAISE___»tab.ciqual.fr
___0,75mg _ 15,0% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,75mg _ 15,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,75mg _ 15,0% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,75mg _ 15,0% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,75mg _ 15,0% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,75mg _ 15,0% PORK;FRSH;SPARERIBS;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,74mg _ 14,8% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BNLESS;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;P___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM;REG (APPROX 13% FAT);CND;RSTD___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN & FAT;HTD;PAN-BROI___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;COMP (LEG;LOIN;SHLDR;&SPARERIBS);LN&FAT;___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LEG;LOIN;&SHLDR);LN;CK___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN&SHLDR BLADE);LN&F___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FAT;RA___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,73mg _ 14,6% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (STEAKS);LN&FAT;CKD;B___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK, SPARE RIB SLICES, RAW, LEAN AND FAT, WEIGHED___»tab.fsa.uk
___0,72mg _ 14,4% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN & FAT;UN___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK;CURED;HAM;BNLESS;REG (APPROX 11% FAT);RSTD___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,72mg _ 14,4% PORK;SHLDR BREAST;BNLESS;LN & FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,71mg _ 14,2% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;WHL;BNLESS;LN & FAT;HT___»tab.usda.us
___0,71mg _ 14,2% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,71mg _ 14,2% PORK;CURED;SHLDR;BLADE ROLL;LN&FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,70mg _ 14,0% CARNE DE CERDO (FILETE)___»tab.sfk.de
___0,70mg _ 14,0% PORC, FILET, MAIGRE, EN ROTI, CUIT___»tab.ciqual.fr
___0,70mg _ 14,0% PORC, ROTI, CRU___»tab.ciqual.fr
___0,70mg _ 14,0% PORK; MINCED; LOW FAT CONTENT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,70mg _ 14,0% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLCE;BNE-IN;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,70mg _ 14,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN & FAT;___»tab.usda.us
___0,70mg _ 14,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BNLESS;L___»tab.usda.us
___0,70mg _ 14,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,70mg _ 14,0% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORC, COTE, CRUE___»tab.ciqual.fr
___0,69mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRDCT;SLICE;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BNLESS;LN;HTD;P___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;COMP OF RTL CUTS (LOIN&SHLDR BLADE);LN;C___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS OR ROASTS);BONE-IN;___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,69mg _ 13,8% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRLD___»tab.usda.us
___0,68mg _ 13,6% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,68mg _ 13,6% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,68mg _ 13,6% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;B___»tab.usda.us
___0,68mg _ 13,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FAT;CK___»tab.usda.us
___0,68mg _ 13,6% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN;CKD;RST___»tab.usda.us
___0,68mg _ 13,6% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRESH;GROUND;RAW___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BR___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;LOIN;TOP LOIN (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;SHLDR;BLADE;BOSTON (ROASTS);LN&FAT;CKD;R___»tab.usda.us
___0,67mg _ 13,4% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TAIL;RAW___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% PORK; SPARE RIB ROAST OF THIN BELLY WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,66mg _ 13,2% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN & FAT;U___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% PORK;FRSH;LOIN;CNTR LOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CK___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;LUNGS;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,66mg _ 13,2% USDA COMMODITY;PORK;CURED;HAM;BNLESS;CKD;UNHTD___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK; SPARE RIBS; RAW___»tab.dtu.dk
___0,65mg _ 13,0% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN & FAT;HTD;RSTD___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK;CURED;HAM;SLICE;BONE-IN;LN & FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK;CURED;SHLDR;ARM PICNIC;LN;RSTD___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN;CKD;BRL___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK;FRSH;LOIN;SIRLOIN (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK;FRSH;LOIN;WHL;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,65mg _ 13,0% PORK;GROUND;96% LN / 4% FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,64mg _ 12,8% PORK; MINCED; HIGH FAT CONTENT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,64mg _ 12,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,64mg _ 12,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;WHL;BNLESS;LN;HTD;RST___»tab.usda.us
___0,64mg _ 12,8% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,64mg _ 12,8% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TONGUE;RAW___»tab.usda.us
___0,64mg _ 12,8% PORK;GROUND;84% LN / 16% FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,63mg _ 12,6% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;UNHTD;L___»tab.usda.us
___0,63mg _ 12,6% PORK;CURED;HAM;EX LN®CND;RSTD___»tab.usda.us
___0,63mg _ 12,6% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,63mg _ 12,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BONE-IN;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,63mg _ 12,6% PORK;FRSH;SPARERIBS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,63mg _ 12,6% PORK;GROUND;72% LN / 28% FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;R___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;CURED;HAM;SHANK;BONE-IN;LN & FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;CURED;HAM;STEAK;BNLESS;EX LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;FRSH;ENHANCED;LOIN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;FRSH;ENHCD;LN;TOP LOIN (CHOPS);BNLESS;LN & FA___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;FRSH;LEG (HAM);SHANK HALF;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,62mg _ 12,4% PORK;FRSH;LEG (HAM);WHL;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,61mg _ 12,2% PORK, TRIMMED FAT, RAW___»tab.fsa.uk
___0,61mg _ 12,2% PORK;FRSH;ENHANCED;COMP OF FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,61mg _ 12,2% PORK;FRSH;FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,61mg _ 12,2% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (CHOPS);BNLESS;LN&FAT;CKD;___»tab.usda.us
___0,61mg _ 12,2% USDA COMMODITY;PORK;GROUND;FINE/COARSE;FRZ;RAW___»tab.usda.us
___0,60mg _ 12,0% CARNE DE CERDO (ESPALDAR)___»tab.sfk.de
___0,60mg _ 12,0% PORC, ECHINE, ROTIE___»tab.ciqual.fr
___0,60mg _ 12,0% PORC, POITRINE, CRUE___»tab.ciqual.fr
___0,60mg _ 12,0% PORK; CHEEK; CUT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; COLLAR WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; COLLAR WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; COLLAR; DEFATTED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; FLANK; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; FLANK; ROLLED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; HAND; APPROX. 16 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; HAND; DICED; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; HAND; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LEG WITH KNUCKLE; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LEGMUSCLES WITHOUT KNUCKLE; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LOIN WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LOIN WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LOIN WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LOIN; DEFATTED (APPROX. 3 MM FAT); RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LOIN; DEFATTED (APPROX. 3 MM FAT); RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; LOIN; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; MEAT; APPROX. 10 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; MEAT; APPROX. 20 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; MEAT; APPROX. 32 % FAT; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; OYSTER CUT; LEAN; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; RIB STEAKS; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; SADDLE; SMOKED; BOILED___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; SADDLE; SMOKED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; THICK BELLY WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; THICK BELLY; DEFATTED; APPROX. 2 MM RIND; RA___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; THIN BELLY WITH RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK; THIN BELLY; LEAN; APPROX. 2 MM RIND; RAW___»tab.dtu.dk
___0,60mg _ 12,0% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,60mg _ 12,0% PORK;CURED;HAM;BNLESS;EX LN®RSTD___»tab.usda.us
___0,60mg _ 12,0% PORK;FRSH;LEG (HAM);RUMP HALF;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,60mg _ 12,0% PORK;FRSH;SHLDR;WHL;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,59mg _ 11,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,59mg _ 11,8% PORK;CURED;HAM;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,59mg _ 11,8% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,59mg _ 11,8% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,59mg _ 11,8% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;MECHANICALLY SEPAR___»tab.usda.us
___0,57mg _ 11,5% PORK; SPARE RIB ROAST OF THICK BELLY; APPROX. 2 MM___»tab.dtu.dk
___0,57mg _ 11,5% PORK;CURED;HAM & H2O PRDCT;SLCE;BNE-IN;LN & FAT;HT___»tab.usda.us
___0,57mg _ 11,5% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,57mg _ 11,5% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BNLESS;LN;CKD;RST___»tab.usda.us
___0,56mg _ 11,3% PORK;CURED;HAM;EX LN (APPROX 4% FAT);CND;RSTD___»tab.usda.us
___0,56mg _ 11,3% PORK;FRSH;VAR MEATS & BY-PRODUCTS;STOMACH;CKD;SIMM___»tab.usda.us
___0,56mg _ 11,2% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,56mg _ 11,2% PORK;CURED;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;RSTD___»tab.usda.us
___0,55mg _ 11,0% PORC, ROTI, CUIT___»tab.ciqual.fr
___0,54mg _ 10,8% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,54mg _ 10,8% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN;HTD;R___»tab.usda.us
___0,54mg _ 10,8% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,54mg _ 10,8% PORK;CURED;HAM;WHL;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,53mg _ 10,6% CARNE DE CERDO (COSTILLA)___»tab.sfk.de
___0,53mg _ 10,6% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,53mg _ 10,6% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;RS___»tab.usda.us
___0,53mg _ 10,6% PORK;FRSH;CARCASS;LN&FAT;RAW___»tab.usda.us
___0,53mg _ 10,6% PORK;FRSH;LOIN;CNTR RIB (ROASTS);BNLESS;LN&FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,53mg _ 10,6% PORK;FRSH;LOIN;COUNTRY-STYLE RIBS;LN;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,53mg _ 10,6% PORK;FRSH;SHLDR;ARM PICNIC;LN&FAT;CKD;RSTD___»tab.usda.us
___0,52mg _ 10,4% PORK;CURED;BACON;RAW___»tab.usda.us
___0,52mg _ 10,4% PORK;CURED;CANADIAN-STYLE BACON;GRILLED___»tab.usda.us
___0,52mg _ 10,4% PORK;CURED;CANADIAN-STYLE BACON;UNHTD___»tab.usda.us
___0,52mg _ 10,4% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;___»tab.usda.us
___0,52mg _ 10,4% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,52mg _ 10,4% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN;UNHT___»tab.usda.us
___0,52mg _ 10,4% PORK;FRESH;GROUND;COOKED___»tab.usda.us
___0,51mg _ 10,1% PORK;FRSH;ENHANCED;COMP OF FAT;CKD___»tab.usda.us
___0,51mg _ 10,1% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TONGUE;CKD;BRSD___»tab.usda.us
___0,50mg _ 10,0% PORK;CURED;HAM;CNTR SLICE;LN&FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,50mg _ 10,0% PORK;CURED;HAM;WHL;LN;RSTD___»tab.usda.us
___0,49mg _ 9,80% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN;HTD;R___»tab.usda.us
___0,49mg _ 9,80% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SHANK;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,49mg _ 9,80% PORK;CURED;HAM;EX LN (APPROX 4% FAT);CND;UNHTD___»tab.usda.us
___0,48mg _ 9,60% PORK;CURED;BRKFST STRIPS;RAW OR UNHTD___»tab.usda.us
___0,48mg _ 9,60% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,47mg _ 9,40% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BONE-IN;LN;HTD;___»tab.usda.us
___0,47mg _ 9,40% PORK;CURED;HAM;WHL;LN&FAT;UNHTD___»tab.usda.us
___0,46mg _ 9,19% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,46mg _ 9,19% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,46mg _ 9,19% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICS;SLCE;BNE-IN;LN & FAT;H___»tab.usda.us
___0,46mg _ 9,19% PORK;CURED;HAM;EX LN®CND;UNHTD___»tab.usda.us
___0,46mg _ 9,19% PORK;CURED;HAM;WHL;LN&FAT;RSTD___»tab.usda.us
___0,45mg _ 9,00% PORK;CURED;HAM;BNLESS;EX LN®UNHTD___»tab.usda.us
___0,45mg _ 9,00% USDA CMDTY;PORK;CND___»tab.usda.us
___0,44mg _ 8,80% PORK; HAM; CURED; CANNED___»tab.dtu.dk
___0,44mg _ 8,80% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,44mg _ 8,80% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SHANK;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,43mg _ 8,60% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,42mg _ 8,40% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;TAIL;CKD;SIMMRD___»tab.usda.us
___0,41mg _ 8,19% PORK; FLANK; SPICED; COOKED___»tab.dtu.dk
___0,41mg _ 8,19% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;SLICE;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,41mg _ 8,19% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,41mg _ 8,19% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SLICE;BONE-IN;LN;UNHT___»tab.usda.us
___0,41mg _ 8,19% PORK;CURED;HAM;FAT;BNLESS;HTD___»tab.usda.us
___0,40mg _ 8,00% PORK; BELLY; STREAKY BACON; WHOLE CUT; CURED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,40mg _ 8,00% PORK; BELLY; WHOLE CUT; CURED; RAW___»tab.dtu.dk
___0,40mg _ 8,00% PORK;CURED;HAM;BNLESS;EX LN (APPROX 5% FAT);RSTD___»tab.usda.us
___0,40mg _ 8,00% PORK;CURED;HAM;CNTR SLICE;COUNTRY-STYLE;LN;RAW___»tab.usda.us
___0,39mg _ 7,80% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BONE-IN;LN;UNHT___»tab.usda.us
___0,39mg _ 7,80% PORK;CURED;HAM;REG (APPROX 13% FAT);CND;UNHTD___»tab.usda.us
___0,38mg _ 7,60% PORK;CURED;HAM & H2O PRODUCT;SLICE;BONE-IN;LN & FA___»tab.usda.us
___0,38mg _ 7,60% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,38mg _ 7,60% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN;UNHTD___»tab.usda.us
___0,37mg _ 7,40% PORK;CURED;HAM — H2O ADDED;RUMP;BONE-IN;LN & FAT;___»tab.usda.us
___0,37mg _ 7,40% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;RUMP;BONE-IN;LN & FAT___»tab.usda.us
___0,35mg _ 7,00% PORK;CURED;HAM;FAT;BNLESS;UNHTD___»tab.usda.us
___0,34mg _ 6,80% PORK;PICKLED PORK HOCKS___»tab.usda.us
___0,30mg _ 6,00% PORK;CURED;HAM;PATTIES;UNHTD___»tab.usda.us
___0,30mg _ 6,00% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;FEET;RAW___»tab.usda.us
___0,28mg _ 5,79% PORK;CURED;FAT (FROM HAM&ARM PICNIC);RSTD___»tab.usda.us
___0,26mg _ 5,20% PORK;CURED;FEET;PICKLED___»tab.usda.us
___0,26mg _ 5,20% PORK;CURED;HAM;PATTIES;GRILLED___»tab.usda.us
___0,26mg _ 5,20% PORK;FRSH;BELLY;RAW___»tab.usda.us
___0,25mg _ 5,00% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;JOWL;RAW___»tab.usda.us
___0,24mg _ 4,80% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;FEET;CKD;SIMMRD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 4,59% PORK;CURED;FAT (FROM HAM&ARM PICNIC);UNHTD___»tab.usda.us
___0,23mg _ 4,59% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;CHITTERLINGS;RAW___»tab.usda.us
___0,21mg _ 4,20% PORK;CURED;SALT PORK;RAW___»tab.usda.us
___0,12mg _ 2,40% PORK;FRESH;BACKFAT;RAW___»tab.usda.us
___0,09mg _ 1,80% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;CHITTERLINGS;CKD;S___»tab.usda.us
___0,07mg _ 1,40% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;EARS;FRZ;RAW___»tab.usda.us
___0,04mg _ 0,80% PORK;FRSH;VAR MEATS&BY-PRODUCTS;EARS;FRZ;CKD;SIMMR___»tab.usda.us
___0,02mg _ 0,40% PORK;CURED;HAM W/ NAT JUICES;SPIRL SLCE;BNLES;LN &___»tab.usda.us
___0,01mg _ 0,20% PORK;BACON;RENDERED FAT;CKD___»tab.usda.us

Sin Datos numéricos disponibles
_s/d,__ __ _____ HEART, PIG, STEWED___»tab.fsa.uk
_s/d,__ __ _____ PORK, CRACKLING, COOKED___»tab.fsa.uk
_s/d,__ __ _____ PORK, EXTRA TRIMMED FAT, RAW___»tab.fsa.uk
_s/d,__ __ _____ PORK, EXTRA TRIMMED LEAN, RAW___»tab.fsa.uk
_s/d,__ __ _____ PORK, TROTTERS AND TAILS, BOILED___»tab.fsa.uk

Casos: 466 (seuo)
ENLACES:
Prop»
Promedios»
TOP10 del Componente»
TOP10 del Tipo»

Dir»

OBSERVACIONES:
Los valores en los Productos a preparar se expresan sin ella(polvo,jarabe…).
_____» (fuente), mcg:Microgramo, s/d:existe pero sin determinar, %VD: cumplimiento del VDR

Coma sano, duerma bien, beba abundante agua, realice actividad fisica, no fume.
NO SE AUTOMEDIQUE. Ante cualquier duda consulte con su Médico.
ETIQUETAS:
tablas nutricionales,salud nutricional,dietas,trastornos alimenticios
,rotulado nutricional,suplementos dietarios,bulimia,anorexia,desnutrición
,informacion nutrimental,vida sana,composición de alimentos,food composition
,food label,nutritional health,diets,eating disorder,nutrition labeling
,nutrition facts,dietary supplements,malnutrition,diet guide,nutrition guide
,tableaux nutritionnells,santé nutritionnelle,regimes,troubles alimentaires
,etiquetage nutritionnel, supplement alimentaires,boulimie,anorexie,malnutrition
,information nutritionnelle,sante nutritionnelle,composition des aliments
,AJR,CDO,CDR,DRI,IDR,GDA,RDA,VDR,VNR
,acido pantotenico,fatiga,estres,Vitamina B5
,pantothenic acid,fatigue,stress, acide pantothenique
,Vitamin B5 in Pork,Vitamine B5 dans porc

publicado por ALIMENSURAS.WORDPRESS.COM

Acerca de Alimensuras
Análisis nutricional comparado

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: